top of page
Provit logo

Bærekraftig mat til din beste vennNorsk Dyremat AS er tuftet på en idé om å produsere sunn og næringsrik dyremat med kjøttprodukter som ikke brukes i human produksjon. For rundt 20 år siden ville 80-90 prosent av dette råmaterialet blitt destruert. I dag blir en stadig voksende del av dette råmateriale videreforedlet av en rekke aktører — dette er en reise vi i Norsk Dyremat er svært stolte av å ha vært med på. Vårt mål er at vi skal ta imot og videreforedle alt restråstoffet fra human matproduksjon. Gjennom innovasjon og samarbeid ser vi etter nye måter å skape merverdi på slik at vi får mest mulig ut av de råvarene vi har.

Norsk Dyremat AS er et heleid datterselskap av Nortura, som er Norges ledende leverandør av kjøttråvarer. Dette sikrer oss en stabil tilgang til råvarer av meget høy kvalitet, noe som er vårt fremste konkurransefortrinn. Sammen med andre aktører hjelper Nortura oss å finne nye proteinkilder på avveie slik at vi kan møte fremtidens behov for proteiner.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft og bærekraftsmålene våre her i vår bærekraftstrategi for 2022-2030.


Commentaires


bottom of page